Projects

Binnen het project Study Support zijn vier uitvoeringslocaties. Op elke locatie wordt op een andere manier uitvoering gegeven aan de projectdoelstellingen. Zo werken Vlaamse, Engelse en Nederlandse partners aan hun (interventie-) programma’s voor de Study Support doelgroep, gebaseerd op het uitvoeren van een theaterprogramma, kookactiviteiten en sportprogramma’s. De programma’s hebben een beperkte looptijd van 10 weken waarin deelnemers één dagdeel per week in leeromgevingen aan het project werken.

De volgende Study Support projecten zijn van start gegaan:

  • Engeland, Norwich Study Center – Cooking for Success!
  • België, Gent – Performing for Success
  • Nederland, Middelburg – Evenementen organisatie
  • Nederland, Zierikzee – ICT vaardigheden