Artevelde

arteveldelogo

De Arteveldehogeschool in Gent biedt een ruim aanbod van opleidingsprogramma’s aan haar 13000 studenten aan. Deze programma’s omvatten onder andere; lerarenopleidingen, economisch gerichte opleidingen, grafische opleidingen, gezondheidszorg en sociaal werk.

De Arteveldehogeschool is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en diensten waar studenten en professionelen samenwerken om hun talenten te ontwikkelen in een stimulerende en internationaal georiënteerde omgeving. Het Study Support project wordt ondersteund door de opleiding Bachelor in het secundair onderwijs.

Gedurende de driejarige opleiding Bachelor in het Secundair Onderwijs bestuderen studenten de verschillende leerinhouden en didactische methodologieën van twee onderwijsvakken. Er worden 23 verschillende onderwijsvakken aangeboden en er zijn 192 combinaties mogelijk.

De studenten zullen bij het beëindigen van hun opleiding gekwalificeerd zijn om deze twee onderwerpen te onderwijzen in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs (ASO en TSO) en in alle graden van de secundaire beroepsscholen. Naast deze specialisaties volgen de studenten algemene vakken zoals; pedagogische wetenschappen – communicatieve vorming – religie, zinsgeving en levensbeschouwing. Alle georganiseerde opleidingsonderdelen zijn competentiegericht en omvatten een aantal algemene onderwijskundige onderwerpen zoals ICT-vaardigheden en hoe om te gaan met culturele diversiteit.

Stage is een essentieel part van het curriculum van de lerarenopleiding. Daarom worden studenten in het eerste en het tweede semester op de campus voorbereid op de praktijk door middel van microteaching, peerteaching, observatie en (zelf-)reflectie. In het derde en vierde semester gaan de studenten gedurende twee keer vier weken lesgeven in de secundaire school. In het laatste opleidingsjaar steken de studenten hun praktijkweken min of meer zelf samen. Deze periode duurt 14 weken, waarvan 10 weken praktijk op een secundaire school. De resterende periode gaat niet door op een secundaire school, maar kan plaatsvinden in bedrijven, kunstgalerijen, bibliotheken en onderwijs gerelateerde organisaties. In het kader van deze resterende periode en onder begeleiding van docenten, participeren studenten van de Arteveldehogeschool aan het Study Support project.